IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA METODIKE LIKOVNE KULTURE I II III IV

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA
METODIKE LIKOVNE KULTURE I II III IV
NA ODSJEKU ZA ODGOJITELJSKI STUDIJ UČITELJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

KOLEGIJ
Metodika likovne kulture 1

GODINA STUDIJA
2.
ECTS BODOVA
2
P+V+S
1+0+1
STATUS PREDMETA
obvezni

SADRŽAJ PREDMETA
1.Upoznavanje s likovnim stvaralaštvom djece predškolske dobi
2.Utjecaji na dječje stvaralaštvo
3.Simboli i njihovo značenje u dječjem likovnom izrazu
4.Faze razvoja djece predškolske i školske dobi
5.Faza primarnih simbola
6.Faza složenih simbola
7.Faza intelektualnog realizma
8.Faza vizualnog realizma
9.Prikaz ljudskog lika kroz faze razvoja
10.Prikaz prostora u dječjem likovnom izražavanju
11.Prikaz prirodnih i načinjenih oblika kroz faze razvoja
12.Dječji i umjetnički likovni izraz

PROGRAM SEMINARA
1.izrada lutke zjevalice
2.analiza dječjih crteža po fazama razvoja
3.planiranje I priprema likovne aktivnosti


OBVEZE STUDENATA
Ukupno: 60 sati – 2 ECTS bodova.
Redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 30 sati
Praktični rad ( lutka ) : 9 sati
Seminarski rad: 9 sati
 Pismeni ispit:  12 sati


OCJENJIVANJE
Student dobiva 2 ECTS boda sa izvršenim svim obvezama, a njihova kvaliteta određuje ocjenu.
Udio pojedinih aktivnosti u ukupnoj ocjeni iz predmeta:
- redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 25%
- praktični rad ( lutka ) : 25%
- seminarski rad : 25 %
- samostalno učenje za ispit i pismeni ispit:  25%


OBAVEZNA LITERATURA
Belamarić D. (1986) Dijete I oblik. Zagreb, Školska knjiga
Jakubin, M. (1999), Likovni jezik i likovne tehnike. Zagreb, Educa.
Grgurić,N., Jakubin M. (1995) Vizualno-likovni odgoj I obrazovanje. Zagreb, Educa
Županić Benić M., (2009) O lutkama I lutkarstvu. Zagreb, Leykam international

DOPUNSKA LITERATURA
1.Bačić, M., Mirenić-Bačić, J. (1998), Uvod i likovno mišljenje. Zagreb: Školska knjiga.
2.Peteh, M. (1995), Igrajmo se papirom. Zagreb: Alinea.
3.Tanay, E.R., Kucina, V. (1995), Tehnike likovnog izražavanja, Zagreb.
4.Peić, M. (1986.). Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb.

KOLEGIJ
Metodika likovne kulture 2

GODINA STUDIJA
2.
ECTS BODOVA
3
P+V+S
1+2+0
STATUS PREDMETA
obvezni

SADRŽAJ PREDMETA
1.Područja likovne umjetnosti i područja u dječjem likovnom izražavanju
2.Područje crtanja i crtačke tehnike u dječjem likovnom izražavanju i stvaranju
3.Područje slikanja i slikarske tehnike u dječjem likovnom izražavanju i stvaranju
4.Područje modeliranja i građenja i tehnike prostorno-plastičkog oblikovanja u dječjem likovnom izražavanju i stvaranju
5.Područje dizajna u dječjem likovnom izražavanju i stvaranju
6.Kombinirane tehnike u dječjem izražavanju i stvaranju
7.Pripremanje za izvođenje likovnih aktivnosti  
8.Ciljevi i zadaci izvođenja aktivnosti (odgojni, obrazovni i funkcionalni)
9.Oblici rada , načini rada
10.Metode rada (didaktičke i specifično likovne)
11.Vizualno kao poticaj
12.Ne vizualno kao poticaj
13.Likovni i kompozicijski elementi kao poticaj
14.Njegovanje nacionalne baštine kao poticaj u radu s djecom

PROGRAM LIKOVNIH VJEŽBI
1.izrada lutke ginjole ( paper mache )
2.primijenjeno oblikovanje ( batik, tapiserija )
3.grafika I dizajn ( monotipija I oblikovanje plakata)
4.scenografija ( izrada stolne pozornice)
5. kiparsko i keramičko oblikovanje


OBVEZE STUDENATA
Ukupno: 90 sati – 3 ECTS boda.
Redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 45 sati
Praktični rad ( lutka ) : 15 sati
Samostalno učenje za ispit i  ispit:  30 sati


OCJENJIVANJE
Student dobiva 3  ECTS boda sa izvršenim svim obvezama, a njihova kvaliteta određuje ocjenu.
Udio pojedinih aktivnosti u ukupnoj ocjeni iz predmeta:
- redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 33,33%
- praktični rad ( lutka ) : 33,33%
- ispit:  33,33%

OBAVEZNA LITERATURA
Belamarić D. (1986) Dijete I oblik. Zagreb, Školska knjiga
Jakubin, M. (1999), Likovni jezik i likovne tehnike. Zagreb, Educa.
Grgurić,N., Jakubin M. (1995) Vizualno-likovni odgoj I obrazovanje. Zagreb, Educa
Županić Benić M., (2009) O lutkama I lutkarstvu. Zagreb, Leykam international

DOPUNSKA LITERATURA
1.Bačić, M., Mirenić-Bačić, J. (1998), Uvod i likovno mišljenje. Zagreb: Školska knjiga.
2.Peteh, M. (1995), Igrajmo se papirom. Zagreb: Alinea.
3.Tanay, E.R., Kucina, V. (1995), Tehnike likovnog izražavanja, Zagreb.
4.Peić, M. (1986.). Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb.KOLEGIJ
Metodika likovne kulture 3

GODINA STUDIJA
3.
ECTS BODOVA
4
P+V+S
1+2+0
STATUS PREDMETA
obvezni

SADRŽAJ PREDMETA
1.Načini izrade scenskih lutaka
2.Scenografija i njena uloga u odgojno-obrazovnim   aktivnostima             
3.Kostimografija i njena uloga u odgojno-obrazovnim aktivnostima
4.Kreativnost i divergentno mišljenje
5.Poticanje dječjeg likovnog staralaštva
6.Ometanje dječjeg likovnog stvaralaštva
7.Načela u vizualno-likovnom dgoju i obrazovanju
8.Sheme i šablone u dječjem likovnom izražavanju
9.Mogućnosti otklanjanja shema i šablona u dječjem likovnom izražavanju
10.Utjecaj kiča na kreativnost djece i odgojitelja


PROGRAM METODIČKIH VJEŽBI
Priprema i izvođenje aktivnosti u vrtićima


OBVEZE STUDENATA
Ukupno: 120 sati – 4 ECTS bodova.
Redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 45 sati
Priprema , izvođenje aktivnosti  i osvrt : 15 sati
Praktični rad ( 2 lutke – javajka i marioneta) : 30 sati
Samostalno učenje za ispit i pismeni ispit:  30 sati


OCJENJIVANJE
Student dobiva 4 ECTS boda sa izvršenim svim obvezama, a njihova kvaliteta određuje ocjenu.
Udio pojedinih aktivnosti u ukupnoj ocjeni iz predmeta:
- redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 25%
- praktični rad ( lutke) : 25%
- ispit:  25%
- priprema, izvođenje aktivnosti i osvrt : 25%

OBAVEZNA LITERATURA
Belamarić D. (1986) Dijete I oblik. Zagreb, Školska knjiga
Jakubin, M. (1999), Likovni jezik i likovne tehnike. Zagreb, Educa.
Supek R., Nola D., Kroflin L, Posilović A. ( 1987 ) Kreativnost i dijete, Zagreb , Globus
Županić Benić M., (2009) O lutkama I lutkarstvu. Zagreb, Leykam international

DOPUNSKA LITERATURA
1.Bačić, M., Mirenić-Bačić, J. (1998), Uvod i likovno mišljenje. Zagreb: Školska knjiga.
2.Peteh, M. (1995), Igrajmo se papirom. Zagreb: Alinea.
3.Tanay, E.R., Kucina, V. (1995), Tehnike likovnog izražavanja, Zagreb.
4.Peić, M. (1986.). Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb.
5.Ozimec S. (1997) Otkriće kreativnosti, varaždinske toplice, TonimirKOLEGIJ
Metodika likovne kulture 4

GODINA STUDIJA
4.
ECTS BODOVA
3
P+V+S
1+2+0
STATUS PREDMETA
obvezni

SADRŽAJ PREDMETA
1.Pristup k slici s djecom predškolske dobi
2.Pristup kipu s djecom predškolske dobi
3.Pristup građevini s djecom predškolske dobi
4.Suradnja vrtića s muzejima, galerijama i likovnim radionicama
5.Korelacija likovnih aktivnosti s ostalim odgojno-obrazovnim sadržajima (aktivnostima)
6.Estetsko uređenje vrtića (eksterijer, interijer)
7.Grafičko oblikovanje časopisa za djecu ( grafički dizajn )
8.Vođenje likovne dokumentacije
9.Planiranje i programiranje likovnih aktivnosti
10.Postava izložbe
11.Slikovnica  
12. Identifikacija likovno nadarene djece

PROGRAM METODIČKIH VJEŽBI
Priprema i izvođenje aktivnosti u vrtićima


OBVEZE STUDENATA
Ukupno: 90 sati – 3 ECTS boda.
Redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 45 sati
Priprema, izvođenje aktivnosti i osvrt : 15 sati
Samostalno učenje za ispit i pismeni ispit:  30 sati


OCJENJIVANJE
Student dobiva 3 ECTS boda sa izvršenim svim obvezama, a njihova kvaliteta određuje ocjenu.
Udio pojedinih aktivnosti u ukupnoj ocjeni iz predmeta:
- redovito pohađanje nastave (i aktivno sudjelovanje): 33,33%
- ispit:  33,33%
- priprema, izvođenje aktivnosti i osvrt : 33,33%


OBAVEZNA LITERATURA
Belamarić D. (1986) Dijete I oblik. Zagreb, Školska knjiga
Jakubin, M. (1999), Likovni jezik i likovne tehnike. Zagreb, Educa.
Winner E. ( 2005) Darovita djeca : mitovi i stvarnost, Lekenik, Ostvarenje
Županić Benić M., (2009) O lutkama I lutkarstvu. Zagreb, Leykam international

DOPUNSKA LITERATURA
1.Bačić, M., Mirenić-Bačić, J. (1998), Uvod i likovno mišljenje. Zagreb: Školska knjiga.
2.Peteh, M. (1995), Igrajmo se papirom. Zagreb: Alinea.
3.Tanay, E.R., Kucina, V. (1995), Tehnike likovnog izražavanja, Zagreb.
4.Peić, M. (1986.). Pristup likovnom djelu, Školska knjiga, Zagreb.
5.Karlavaris B.,Barat A.,Kamenov E. (1988 ), Razvoj kreativnosti u funkciji emancipacije ličnosti putem likovnog vaspitanja,
 6.Thomas P. (2007) Čarolija opuštanja, Lekenik, OstvarenjeBeograd, Prosveta